NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

niedziela, 27 lipca 2008

Curriculum Vitae

imię, nazwisko/name, surname/nombre, apelido
Wojciech Olchowski
[voyTSHeh olkHOvsky]


telefon/phone/teléfono
(+48) 504 058 558

e-mail
wojciech(kropka/point)olchowski(małpa/at)gmail(kropka/point)com

bank/banco
20 1140 2004 0000 3102 3982 9350

O mnie

Przygotowuję rozprawę doktorską u prof. Bożydara Kaczmarka, w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki. Z zagadnień które mam również przyjemność przedstawiać na zajęciach na UMCS, oraz także pasjonować się nimi.

W czasie wolnym nadrabiam zaległości kulturalne i towarzyskie :).

Specjalność naukowa:

 • edukacja medialna, kreowanie wizerunku, cyberkogniwistyka

Zainteresowania naukowe:

 • antropomorfizacja technologii informatycznych - Eliza Effect, Uncanny Valley
 • osobowość a technologie teleinformatyczne - samokształtowanie tożsamość i wizerunku, wirtualny teatr pamięci, syntetyczna osobowość
 • socjologia edukacji - uniwersytet glokalny
 • symulowane środowiska komunikacyjne - teleobecność, teleimersja

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

Obronił dyplom zawodowy na temat terapii sztuką (1994).
Odbył szkolenie z zakresu neurolingwistycznego programowania (1992-1994).
Obronił dyplom zawodowy na temat formy kina autorskiego (1997).
Ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika
kulturoznawcza, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie (1999).
Ukończył studia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika medialna, na
Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra
(2001).
Rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
(2005).
Prowadził zajęcia dydaktyczne w wielu szkołach wszystkich poziomów w Polsce i Stanach Zjednoczonych, a także na UMCS w Lublinie.

Kariera zawodowa, praktyka psychologiczna:

Współpracował z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Lublinie w zakresie terapii sztuką. Pracował jako arteterapeuta w Miejskim Ośrodku Terapii w Świdniku, również jako współorganizator obozów terapii sztuką.
Prowadził cykl programów radiowych o charakterze telefonicznego wsparcia psychologicznego.

Kariera zawodowa inne formy działalności:

Współorganizacja konferencji naukowych:

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a Edukacja, 8-11 kwietnia,
  2000, Poznań.

Zajmował się zawodowo grafiką, fotografią, realizacją wideo i organizacją
reklamy. Pracował również w prasie i mediach elektronicznych.

Publikacje:

Artykuły:

 1. Olchowski, W. A. (1999). Tylko pomyśl... W: Edukacja medialna. s. 33-35. Poznań: eMPI2.
 2. Olchowski, W. A. (2000) "Angus" jako podstawa lekcji z zakresu edukacji medialnej. W: Przewodnik Repertuarowy, zeszyt 5-6. s. 14-16. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka.
 3. Olchowski, W. A. (2006). Zastosowanie amerykańskich programów edukacji medialnej w polskich szkołach policealnych. W: D. Kubinowski (red.) Kultura współczesna a wychowanie człowieka. s. 372-377. Lublin: Verba.
 4. Milanowska, J., Olchowski, W. A., Żyszkiewicz, J. (2007). Ewolucyjne wskaźniki przywództwa w wizerunku współczesnych polskich polityków (w druku).
 5. Misztal, M., Olchowski, W. A. (2007). Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej. (w druku).
 6. Gajewska-Oseła, M., Milanowska, J., Olchowski, W. A. (2007). Wizerunek kobiety w kampanii Dove pro.age. (w druku).
 7. Olchowski, W. A. (2007). Manipulacja wizerunkiem współczesnych polskich polityków (w przygotowaniu).
 8. Olchowski, W. A. (2008). Autoewolucja człowieka wymuszona konkurencją maszy (w przygotowaniu).
 9. Olchowski, W. A. (2008). Uzależnienie od seksu w Internecie (w przygotowaniu).
 10. Olchowski, W. A. (2006). Budowanie tożsamości terytorialnej poprzez edukację medialną w szkołach policealnych (w przygotowaniu).
 11. Misztal, M., Olchowski, W. A. (2008). Amatorska twórczość filmowa jako sposób budowania tożsamości kulturowe (faza koncepcyjna).
 12. Olchowski, W. A. (2000). Sens życia w telenowelach latynoamerykańskich w porównaniu do promowanych wzorów obyczajowych w Polsce lat 60-tych. (w przygotowaniu).
 13. Misztal, M., Olchowski, W. A. (2008). Poczucie sprawczości adolescenta a koncepcja wolnej woli w filmie "Donnie Darko"
 14. Olchowski, W. A. (2006). Zastosowanie teleimersji do poprawienia komunikacji w wirtualnych zespołach badawczych
 15. Olchowski, W. A. (2008). Uniwersytet glokalny

Uczestnictwo w konferencjach:

 1. 8 - 11 kwiecień 2000, Poznań - Tylko pomyśl... - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a Edukacja - Zakład Technologii Kształcenia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 2. 7 - 9 czerwiec 2005, Zwierzyniec - Zastosowanie amerykańskich programów edukacji medialnej w polskich szkołach policealnych - Kultura współczesna a wychowanie człowieka - Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej.
 3. 29 czerwiec - 1 lipiec 2005, Zamość - Budowanie tożsamości terytorialnej poprzez edukację medialną w szkołach policealnych - Tożsamość w warunkach transformacji społecznej - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego.
 4. 8 - 10 grudzień 2006, Warszawa - Zastosowanie teleimersji do poprawienia komunikacji w wirtualnych zespołach badawczych - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne Aspekty Internetu - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 5. 17 listopad 2007, Lublin - Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej - Twórczość w teorii i praktyce - Instytut Psychologii Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej.
 6. 23 - 24 listopad 2007, Warszawa - Manipulacja wizerunkiem polskich polityków - Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce - Instytut Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas.
 7. 28 - 29 listopad 2007, Poznań - Wizerunek kobiety w kampanii Dove pro.age - Patrząc na starość, Kultura wizualna starości - Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 8. 12 - 14 marzec 2008, Lublin ROBOCZY? - Dni Mózgu 3 - KUL, UMCS
 9. 5, 6 kwiecień 2008, Kraków - IV Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
 10. 21 - 23 kwiecień 2008, Kazimierz Dolny - Kreowanie Tożsamości Szkoły - Budowanie tożsamości szkoły wokół wartości wypływających z koncepcji glokalnej (globalno-lokalnej) jako odpowiedź na dezidentyfikujące zagrożenia współczesności.
 11. 22 - 24 czerwiec 2008, Olsztyn - Autoewolucja człowieka wymuszona konkurencją maszyn - Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja - Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 12. 18 - 21-09-2008, Warszawa - 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Personality - Emotion - Cognition - SWPS - PCD - 31-05-2008
 13. 19 - 21-09-2008, Kazimierz Dolny - ROZDZIAL - Neuropsychologia a humanistyka - Instytut Psychologii UMCS - PCD - ?
 14. 22, 23-09-2008, Lublin - FILM - Co oznacza dialog kultur w edukacji? - Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego UMCS - PCD - 15-05-2008
 15. 24 - 27-09-2008, Poznań - WNIOSKI FILO - Żyć godnie… XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Instytut Psychologii UAM - PCD - ?
 16. 28 - 30-09-2008, Łódź - Język-Poznanie-Zachowanie - Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego UŁ - PCD - 15-03-2008
 17. 2008, Poznań - 4 Poznańskie Forum Kognitywistyczne - Instytut Psychologii UAM
 18. 2008, Lublin - Ewolucyjne wskaźniki przywództwa w wizerunku współczesnych polskich polityków - Komunikacja w procesie rozwoju - Instytut Psychologii Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej.
 19. 2008, Poznań - Media a Edukacja, Zakład Technologii Kształcenia UAM?

Zainteresowania i pasje:

 • Muzyka klasyczna, opera, kino nieme i niezależne, podróże, CRON.
Konferencje/Conferences

czwartek, 24 lipca 2008

Dyplomy - Diplomas

Od więcej dyplomów


dyplom tytułu magistra - ukończenia studiów magisterskich przez Wojciecha Olchowskiego, w zakresie pedagogiki medialnej, z wynikiem bardzo dobrym, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001-06-29, Poznań

Od more diplomas


MA diploma – completed the MA higher education studies by Wojciech Olchowski, in the specialization of pedagogy of mass media, with overall grade very good, in Adam Mickiewicz University in Poznań Faculty of Educational Studies, 2001-06-29, Poznań