NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

sobota, 24 lipca 2010

Orinoco

Orinoco

Po wizycie nad Orinoko udaję się do miasta Coro w stanie Falcón, nie tylko mogę tam teraz spotkać osoby których praca w Wenezueli mnie interesuje, ale również będę tam tuż po dręczących region ulewach i powodziach.
Możliwe że ta sytuacja zadecyduje o charakterze projektu który będę realizował tam w styczniu.

Poniższe założenia wciąż ukierunkowują moje poszukiwania, z uwzględnieniem obecnej sytuacji w Wenezueli.

Polscy salezjanie działają wśród plemion zamieszkujących dorzecze Orinoko od ponad 50 lat, i od początku przyświecała im idea pomocy przetrwaniu miejscowych pod naporem współczesnej cywilizacji.

Powodem wybrania Wenezueli na kolejne miejsce mojego wyjazdu wolontariackiego jest potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytanie o najlepszy sposób pomagania w sytuacji dużej różnicy kulturowej.

Zacytuję fragment artykułu który napisałem na również ten temat:

"Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych o charakterze pomocowym, w szerszym niż tylko krajowy wymiarze, jest już, zdaniem laureata nagrody Nobla Josepha Stiglitza, również zadaniem obywateli naszego kraju, pisze on: „Czas już najwyższy, by Polacy wreszcie uświadomili sobie, że ich kraj wszedł do elitarnego klubu bogatych, i wzięli na siebie odpowiedzialność za losy ubogich. (…) Polska musi więc spojrzeć na swoją sytuację z globalnej perspektywy. Jesteście bogaci i powinniście się tym bogactwem dzielić”.[29]  Mimo ogólnej słuszności apel ten nie odnosi się do pełnego stanu rzeczy. Nie omawiając akcji Polskiej Akcji Humanitarnej czy Caritasu, skupiając się na działaniach o charakterze edukacyjnym, trzeba przywołać chociażby dzieła Zgromadzenia Salezjańskiego. Wśród nich tylko przykładowo projekty misyjne w Wenezueli, istniejące już od ponad pół wieku, w dalekich od centrów współczesnej cywilizacji stronach, w dżungli nad rzeką Orinoko. Edukacja, zakładanie i prowadzenie szkół jest pierwszym, naczelnym zajęciem misjonarzy działających wśród żyjących tam Indian plemienia Yanomami. Obecnie w 18-stu szkołach, uczy się ponad 550-cioro dzieci. Są to szkoły typu określanego Intercultural Bilingüe co oznacza, że zajęcia prowadzone są również w języku plemienia. Uczą głównie miejscowi nauczyciele, którzy należą do plemienia Yanomami, rola misjonarzy jest raczej kierownicza, pomocnicza, organizatorska, pozyskują oni również fundusze na działanie i rozwój szkół. Potocznie pojmowana działalność misjonarska, jako ewangelizacyjna, jest ważna, ale pierwszoplanowe jest, jak pisał już w 1972-gim roku, zakładający wiele z tych szkół ksiądz Wojciech Stanisław Paszenda, przygotowanie do funkcjonowania lokalnych plemion w globalizującym się świecie, ponieważ: „Do inwazji świata cywilizowanego na teren dżungli i tak kiedyś dojdzie, może nawet niedługo. Uważam, że misjonarze nie powinni tego przyspieszać, ale przygotować Indian na ten szok, by w momencie frontalnego zderzenia się z cywilizacją byli równorzędnymi partnerami”.[30]  Co jako cel jest w pełni zgodne z edukacją w wymiarze glokalnym, również nadając tym szkołom tożsamości o takim charakterze. Ksiądz Paszenda, pouczony doświadczeniem widział szansę na równoprawne relacje kultury globalnej i lokalnej Indian w perspektywie czasowej odległej o wiele dekad, tak jak i ewentualne przejście do okresu owocnej ewangelizacji, jakiej to prognozy trafność potwierdza stan obecny, z zastrzeżeniem, że wzmocniony oddziaływaniem mediów i popkultury wpływ współczesnej cywilizacji jest tak dominujący, że kultury lokalne mu ulegają i na wytworzenie mechanizmów obronnym może jednak zabraknąć czasu."

Podczas pobytu w Wenezueli mamy również zamiar zwiedzić najważniejsze atrakcje przyrodnicze regionu.

"Rozmowy o pomaganiu" ze mną i przyjaciółmi w TOK FM o wolontariacie w Indiach

Dziś o 18-stej w TOK FM audycja "Rozmowy o pomaganiu" ze mną i przyjaciółmi o wolontariacie w Indiach.

Częstotliwości w miastach:

Gdańsk - 97,8 MHz
Gdynia - 95,2 MHz
Katowice - 97,4 MHz
Kraków - 102,9 MHz
Łódź - 97,4 MHz
Opole - 96,9 MHz
Poznań - 97,7 MHz
Szczecin - 99,3 MHz
Warszawa - 97,7 MHz
Wrocław - 95,8 MHz

Audycja dostępna będzie po emisji w archiwum na stronch TOK FM.

niedziela, 18 lipca 2010

Przykazania Leszka Kołakowskiego

Przykazania Leszka Kołakowskiego

 • Po pierwsze przyjaciele.
A poza tym:
 • Chcieć niezbyt wiele.
 • Wyzwolić się z kultu młodości.
 • Cieszyć się pięknem.
 • Nie dbać o sławę.
 • Wyzbyć się pożądliwości.
 • Nie mieć pretensji do świata.
 • Mierzyć siebie swoją własną miarą.
 • Zrozumieć swój świat.
 • Nie pouczać.
 • Iść na kompromisy ze sobą i światem.
 • Godzić się na miernotę życia.
 • Nie szukać szczęścia.
 • Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.
 • Z zasady ufać ludziom.
 • Nie skarżyć się na życie.
 • Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.