NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

wtorek, 14 kwietnia 2009

UCZNiKO - Einstein - Mat-fiz-chem - Raport otwarcia

UCZNiKO - Einstein - Mat-fiz-chem - Raport otwarcia

Matematyka
Magdalena Inglik


Propozycje aktywizacji uczestników kursu z matematyki:
Układ współrzędnych:

§ Analogia do gry w statki, warcaby, szachy (może prosta gierka, w której gracze poruszają się podając pozycje pionków np. A-4 na B-5)

§ Uczniów dzielimy na zespoły, z których każdy musi odczytać kształt powstały z zaznaczenia w układzie współrzędnych podanych punktów. Punkty mogą układać się w litery lub sylaby, z których następnie cała klasa układa tekst, np. KARTEZJUSZ (można podać kilka faktów o uczonym, który był barwną postacią )(inna wersja – w klasie: każdy uczeń dostaje do zaznaczenia układ punktów, które układają się w literę, następnie uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i zapisują „swoje” litery. Kolejność uczniów również można podać współrzędnymi wykorzystując rzędy ławek w klasie)

§ Zajęcia w terenie (w końcowym etapie szerszej współpracy, po etapie on-line): nanosimy mapkę pewnej okolicy na kartezjański układ współrzędnych i podajemy współrzędnymi, do których miejsc należy po kolei dotrzeć

§ Prosta gierka: w układzie współrzędnych zaznaczone są miny. Aby przejść dalej należy zniszczyć je podając ich położenie (kolejne poziomy to np. więcej min, tyle samo czasu) lub inna wersja: należy dojść z punktu A do punktu B omijając miny i kolejne ruchy określając za pomocą współrzędnych

§ Mając do dyspozycji pięć punktów (podajemy współrzędne, należy je zaznaczyć w układzie) połącz je na jak najwięcej sposobów tak, aby uzyskać czworokąty.


Liczba Pi + obwód koła:

§ Praca w grupach (w klasie), lub indywidualnie (on-line): każdej z grup/uczniowi dajemy inny przedmiot do zbadania: szklankę, hula-hop, płytę CD. Należy zmierzyć jego obwód i średnicę (za pomocą sznurka i linijki), wyniki zapisać na tablicy/w aplikacji. Następnie poszukujemy analogii i szacujemy wartość Pi

§ Ćwiczenie na zbadanie braku okresowości w Pi: dzielimy uczniów na 10 grup, każda z nich ma za zadanie policzyć ilość 0, 1, 2, …,9 występujących po przecinku w Pi. Najpierw niech będzie to w 10 miejscach, potem w 20, 30, itd. Wyniki zapisujemy w postaci wykresu słupkowego i śledzimy jak słupki zmieniają się wraz ze zwiększanie badanej liczby cyfr po przecinku (zauważamy brak reguły)

§ 14 marca – Dzień Pi (i urodziny Einsteina :)): różne konkurencje i zabawy, np. grupy, lub uczniowie mają zapamiętać jak najwięcej cyfr i zrobić jak najdłuższy naszyjnik „Pi” z różnokolorowych koralików (każdy kolor to inna cyfra) (f2f, po etapie on-line)

§ Zagadki, ciekawostki: jak zmierzyć obwód płyty CD mając do dyspozycji tylko linijkę i flamaster (nakręcić filmik i wrzucić na platformę?) Ile liczb po przecinku zostało wyznaczone do dziś? (obrazowe porównanie ile zajmowałby wydruk), jaki jest rekord w zapamiętywaniu?

§ Przybliżenia Pi. Ćwiczenie: wstaw podane liczby w puste miejsca tak, aby otrzymać przybliżenie Pi, które różni się od prawdziwej wartości dopiero od dziewiątego miejsca po przecinku!:


(w miejsce liczb są puste pola, liczby podane osobno: ¼, 2, 2, 9, 19, 22)


§ Mnemotechnika. Dzielimy uczniów na grupy, dajemy im wierszyki i pytamy, co mają wspólnego z liczbą Pi? (dyskusja może toczyć się na chatroomach)

Kuć i orać w dzień zawzięcie,

Bo plonów niema bez trudu!

Złocisty szczęścia okręcie,

Kołyszesz...

Kuć! My nie czekajmy cudu.

Robota to potęga ludu!

(wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego z 1930)Tak i mnie i tobie poznawana tu liczba cudna dla ogółu

przynosi wszystkim pożytek wspaniały(znanych jest jeszcze kilka podobnych)

§ Ile cyfr po przecinku zapamiętasz? (jakaś prosta gierka typu http://www.acapela.tv/memory-squid.html ?)


Kula:

§ Zadanie: założyć akwarium w kształcie kuli. Można do niego wpuścić różne gatunki ryb, które potrzebują określoną przestrzeń (podajemy, np. gupik – 20 cm3 wody, mieczyk 30 cm3). Ile przestrzeni potrzebuje wybrany przez ucznia zestaw ryb i jaki promień musi mieć akwarium? (interaktywna animacja z akwarium i rybami?)

§ Konkurs: masz do dyspozycji skarbonki w kształcie kul o różnych rozmiarach: 4 małe (r=3 cm), 3 średnie (r=7cm) i 2 duże (r=10cm). Są one wypełnione monetami o nominałach odpowiednio 1gr, 2gr i 5gr. Zakładając, ze na 1 cm3 przypada jedna moneta wybierz trzy skarbonki tak, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy.

§ Praca w grupach mieszanych (chłopcy i dziewczynki). Planujemy menu na urodziny w 2012r. dlatego mama postanowiła, że tort będzie miał kształt półkuli przypominającej piłkę. Musimy też kupić arbuzy. Wiemy, że chłopiec zje 1 kg arbuza i 0,25kg tortu, a dziewczynka odpowiednio 0,75kg i 0,20kg. Jaką średnicę musi mieć arbuz, a jaką podstawa tortu, aby starczyło dla Waszej grupy? 1cm3 tortu waży 0,02 kg, a arbuza 0,01kg (dyskusja na chatroomie)

§ Gierka: Toczymy kulę o określonej objętości przez labirynt, w którym korytarze mają różne szerokości (trzeba obliczyć średnicę kuli), kolejne poziomy to inne kule i bardziej skomplikowane systemy korytarzy.


Fizyka

Łukasz Gluba


1. Organizacja konkursów fotograficznych, lub na filmiki o tematyce
fizycznej. Np konkurs fotograficzny, lub graficzny, na zobrazowanie
stosunku sił jądrowych do elektrostatycznych i do grawitacyjnych
(które mają się jak 1:137:1040) Lub coś na wzór inicjatywy:
http://www.youtube.com/watch?v=fRZMsI3kLl4

przedstawiającą wytłumaczenie zachowania się cieczy nienewtonowskiej.
 
2. Punktacja dodatkowych aktywności, stworzenie rankingu.

3.
"Zrób eksperyment" - sugerowane różnego rodzaju doświadczenia fizyczne,
którego wyniki można wpisać w generowaną przez system tabelę,
ewentualnie porównać wyniki różnych osób.
np eksperyment
"Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła" potrzebny
jest stoper i coś do dokładnego pomiaru długości wahadła.
Ważne w
ćwiczeniu byłoby określenie z czego wynikają niepewności pomiarowe.
Możliwy byłby też konkurs na najbardziej efektownie wykonane
doświadczenie.

4. Przeglądałem materiały bardzo popularnego akademickiego podręcznika do podstaw fizyki.
http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdMultiTitle.rdr?name=halliday

Znalazłem tam jednak bardzo skromną liczbę pomocy dydaktycznych dotyczących fizyki jądrowej. Dlatego wymyśliłem swoją wizję ukazania w szczególności dwóch procesów:
rozpadu jąder (beta plus i beta minus), w formie animacji, ukazującej przykładowe wektory prędkości neutrina i elektronu (antyneutrina i pozytonu) oraz porównanie tego z widmem rozpadu (z uwzględnieniem zasady zachowania energii).

 
5.
Gra flashowa z tematyki magnetyzmu. Cząstka naładowana wpada w obszar
sektorowego pola magnetycznego, tor ruchu ulega zakrzywieniu.
Zakrzywienie toru zależne jest od prędkości początkowej cząstki,
ładunku, oraz wartości pola zgodnie z prawem Lorentza. Zadanie
polegałoby na dotarciu cząstką do określonego celu (jakiegoś wyjścia
osadzonego na planszy), mając narzucony ładunek, oraz kształt sektorów
pól. Możnaby było regulować prędkość początkową i natężenie pola
magnetycznego (oraz kierunek) w odpowiednich obszarach. Pole należy
skierować prostopadle do ruchu cząstki i do płaszczyzny jej toru. Gra
miałaby na celu utrwalenie wiadomości związnanych z ruchem  cząstek
naładowanych w polu magnetycznym.

Przy wymyślaniu tej zabawy zainspirowany byłem grą w linku która uczy podstawowej wiedzy o laserach:

http://nobelprize.org/educational_games/physics/laser/challenge.htmlChemia

Szymon Padło


Generalizując: pokazanie przez uczniów zdjęć i filmików związanych z
tematem lekcji jako samodzielne znalezione przykłady zjawiska/ rzeczy z
omawianego tematu.
Dodatkową formą aktywizacji może być
ocenianie zdjęć/ filmików przez użytkowników w kilku kategoriach np.
jakość (wykonania), merytoryczność (ocena moderatora oraz kont
nauczycielskich), codzienność (na ile przykład prezentowany odnosi się
do życia - codzienności), dla zdjęć z internetu spektakularność
(medialność prezentowanego filmu/ grafiki w kontekście zadanego tematu).

§ Porównywarka

Porównywanie wyników doświadczeń może odbywać się dwojako:

1. Na sposób stabelaryzowanych danych wyników doświadczenia np. ile dni zajęło skorodowanie gwoździa?
2. Na sposób oceniania grafik/ filmików z doświadczenia wykonywanego przez uczniów w kilku kategoriach.
3.
Ocenianie propozycji uczniowskich doświadczeń kuchennych związanych z
tematem lekcji przez moderatorów, nauczycieli oraz uczniów (trzy grupy).
4.
Po wybraniu najciekawszych propozycji doświadczeń uczniowskich można
zaproponować konkurs na efekty z wykonanego doświadczenia -
porównywarka dla tych doświadczeń.

§ Gry we flasch

Ponieważ nie do każdego tematu da się grę stworzyć przedstawiam tutaj gierkę dotyczącą zadanego tematu lekcji

1. Porównywanie właściwości metali
    ->    wytrzymałość poprzez zrzucanie na blachę z metalu np. słonia
    ->    gęstość kładziemy blachę na wagę
    ->    odporność na korozję: zanurzanie w wodzie i "przyśpieszony" czas doświadczenia
   
W związku z przeprowadzonym "badaniami on-line" uczeń może zaproponować
zastosowanie danego metalu na zasadzie wyboru grafik bądź opisu, który
następnie (wraz z wynikami)           może być oceniany przez innych
uczniów i moderatorów.

§ Podsumowanie

Ponieważ chemia jest nauką eksperymentalną niezbędną formą aktywacji winna być obserwacja
otaczającego świata w odniesieniu do tematu lekcji. Łączenie faktów/
zdarzeń/ zjawisk z życia z tematyką poruszaną na lekcji jako forma
aktywizacji została zaproponowana jako porównywanie wyników doświadczeń
w e-lekcji oraz ich wspólna ocena zaproponowanych. Kolejną, obiecującą
formą aktywizacji mogą być doświadczenia kuchenne zaproponowane przez
uczniów i również ich wspólna ocena (przed wykonaniem). Kolejnym
etapem, po selekcji pod względem wykonalności i bezpieczeństwa,
wybranie tych najlepszych i dołączenie do doświadczeń proponowanych w
e-lekcji (forma nagradzania ucznia) oraz stworzenie dla nich rankingu
na zasadzie porównywarki z innymi doświadczeniami jak i wyników innych
uczniów.
Idee fix tej propozycji zawiera się w słowie obserwacja. Obserwując człowiek uczy się najwięcej. Dostrzeganie analogii (łączenie faktów)
opisywanych zjawisk/ rzeczy poczas lekcji z obserwacjami z życia jest
podstawą rozwijania umiejętności i zdolności w zakresie nauk
eksperymentalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz