NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

niedziela, 8 czerwca 2008

"Wyraźnie. W milczeniu", Akademia Ruchu

Jest to monumentalne przedsięwzięcie teatralne, którego przebieg sprawia, że dotychczasowy widz staje się czynnym uczestnikiem i współtwórca wydarzenia. Poza bezpośrednim oddziaływaniem ideowych i estetycznych wartości widowiska istotną jego cechą są właściwości integrujące publiczność w prowadzeniu wspólnej akcji, która jest zarazem elementem dialogu dwóch zbiorowości nie mających za sobą bezpośrednio kontaktu.Akademia Ruchu jest znana jako „teatr zachowań” i narracji wizualnej. Działa na pograniczu różnych dyscyplin – teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu. Cechy wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń i przesłanie społeczne. Związane z tym jest przekonanie, że radykalizm artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać. Prace Akademii Ruchu w otwartej przestrzeni miasta, mające od 1974 roku charakter regularnej, ciągłej aktywności [ponad 600 spektakli, zdarzeń i akcji ulicznych] są pierwszym w kraju przykładem tak systematycznych działań grupy twórczej w przestrzeni „nieartystycznej”; na ulicach, w domach mieszkalnych i strefach przemysłowych. Z kolei elementy codzienności przenoszone w praktyce Akademii Ruchu w przestrzeń sztuki (na scenę, do galerii) wzbogaciły jej wizję antropologiczną, nie ujmując niczego estetycznej.

Akademia Ruchu prezentowała swoje prace w prawie wszystkich krajach Europy, a także w obu Amerykach i Japonii, w ramach tournees i znaczących festiwali teatralnych [m.in. Światowe Festiwale Teatru w Caracas i Nancy, Festiwale Kaaitheater w Brukseli, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Chicago, Festiwal LIVE Art w Glasgow]. A.R. realizowała swoje prace również w wielu galeriach i miejscach prezentacji sztuk wizualnych [m.in. DOCUMENTA 8 w Kassel, Institute of Contemporary Arts ICA w Londynie, Museum for Contemporary Arts PS1 w Nowym Jorku, Museum of Modern Arts w Jokohamie].

Zespół Akademii Ruchu tworzą: Wojciech Krukowski (Dyrektor Artystyczny), zespół twórczy w składzie: Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis, oraz: Jan Pieniążek (realizacja techniczna), Małgorzata Borkowska (promocja).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz