NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

wtorek, 25 grudnia 2007

Abstrakt koncepcji rozprawy doktorskiej

w zakresie pedagogiki

przygotowywanej na

Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wersja rewidowana ostatnio: 6 luty 2007.

Status dokumentu: późny szkic – arkusz roboczy.

Autor: mgr Wojciech A. Olchowski.

Status autora: doktorant (uczestnik studiów doktoranckich).

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Bożydar L. Kaczmarek.

Tytuł: Perspektywy technologii kształcenia. Elektryczna aktywność mózgu w częstotliwości 8-12 Hz podczas tekstowej komunikacji maszyny z człowiekiem.

Słowa kluczowe: technologia kształcenia, cyberpsychologia, neuropsychologia, neuroligwistyka, komunikacja interpersonalna, e-learning, sztuczna inteligencja (AI), systemy eksperckie, chat boot, human-computer interaction (HCI), Eliza Effect, Confederate Effect, Turing test, Uncanny Valley, system neuronów lustrzanych, elektroencefalografia (EEG), rytm mu.

Abstrakt

Proponowana rozprawa podejmuje tematykę mieszcząca się w zakresie technologii kształcenia, zajmującej się optymalizacją procesu nauczania przez wdrażanie do praktyki pedagogicznej zweryfikowanych innowacji dydaktycznych i dorobku innych nauk i dyscyplin - głównie psychologii, socjologii, cybernetyki, informatyki, ergonomii, teorii komunikacji itp., przy jednoczesnym badaniu skutków tych wdrożeń. Interdyscyplinarny charakter tej dziedziny pozwala wykorzystać dla rozprawy w zakresie pedagogiki inne dyscypliny dostępne autorowi. Współcześnie technologia kształcenia jest zdominowana technologiami teleinformatycznymi, wskazane zatem będzie opisanie podstawowych zagadnień informatycznych. Zasadnicze badania planowane są jako obejmujące zagadnienia na pograniczu teorii komunikacji i neurolingwistyki.

Punktem wyjścia jest nawiązanie do pytania zadanego przez B. F. Skinner w artykule „Teaching Machines” z 1958 roku "(.) Czy maszyny zastąpią nauczycieli? (.)". Wskazuje ona na potencjalnie najdalsze perspektywy rozwoju technologii kształcenia, obejmujące wykluczenie człowieka-nauczyciela po jednej ze stron w procesie kształcenia. Jest ono nie tylko wciąż ale coraz bardziej aktualne wraz z rozwojem technologii. Istotny jest etyczno-ideologiczny wymiar takiego kierunku zmian, warto wyprzedzać i zapobiegać nadciągającym zagrożeniom.

Podstawowy problem badawczy proponowanej rozprawy dotyczy zagadnienia występowania podczas komunikacji człowieka z maszyną fundamentalnych mechanizmów empatii wspierających procesy imitowania i uczenia się. Badania zakładają obserwację działania tych mechanizmów na najniższym dostępnym badaczowi poziomie - poprzez badanie za pomocą zestawu EEG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz